Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami przez naszych klientów. Jednocześnie nie zabrakło wyczerpujących odpowiedzi.

1. Po co stosujemy nawiewniki okienne ?
2. Jaki rodzaj nawiewnika okiennego wybrać ?
3. Czy w budownictwie wielorodzinnym powinno się stosować nawiewniki okienne ?
4. Jakie są zalety stosowania nawiewników okiennych ?
5. Czy można używać nawiewników kiedy jest zimno?
6. Dlaczego czasami dmucha zimne powietrze z kratek wentylacyjnych?
7. Dlaczego, chcąc przewietrzy po prostu nie otworzyć okna?
8. Dlaczego nawiewniki są lepsze od tzw. mikrowentylacji czy wycinania uszczelek?
9. Czy nawiewniki są drogie w eksploatacji?
10. W której części okna nawiewnik powinien być montowany ?
11. Z jakich części składa się nawiewnik okienny ?
12. Dlaczego mam w mieszkaniu często zaparowane okna ?
13. W mieszkaniu pojawił się ciemny nalot w okolicach nadproży okien, na spoinach glazury, w dolnej części ściany, oraz jest wyczuwalny nieprzyjemny zapach ?
14. Jeżeli w pokoju jest kilka okien, to czy nawiewniki montujemy osobno dla każdego okna, czy jeden w pomieszczeniu ?
15. Obawiam się, że zamontowany nawiewnik okienny będzie powodował większy hałas przejeżdżających pojazdów ?
16. Jak powinny być zamontowane nawiewniki?
17. Jakich producentów nawiewniki oferujemy?

 

widok klawiatury

 

 

1. Po co stosujemy nawiewniki okienne ?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nowo produkowane okna powinny być bardzo szczelne, a odpowiedzialność
za dostarczenie powietrza została przeniesiona na inne urządzenia będące elementem systemu wentylacji.
W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne (nawiewniki okienne) umieszczane w oknach oraz drzwiach balkonowych. Po zamontowaniu szczelnych okien bez nawiewników nie ma możliwości samoistnej wymiany powietrza, odpowiedzialność spada na użytkowników okien. Warto pamiętać, że wycięcie w oknie uszczelki czy zastosowanie jednej z funkcji okuć - mikrorozszelnienia nie może być traktowane jako sposób na dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. Nawiewniki umożliwiają optymalną wentylację pomieszczeń. Należy jednak pamiętać, że nawiewniki stanowią tylko część całego systemu wentylacji - dostarczają powietrze, równie ważne jest sprawne usuwanie zużytego powietrza przez kanały wentylacyjne. Polska Norma mówiąca o obowiązkowemu stosowaniu to:
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

 

 

2. Jaki rodzaj nawiewnika okiennego wybrać ?

Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków panujących w miejscu jego przeznaczenia.
Produkty różnią się m. in. zasadą działania. Wyróżniamy nawiewniki higrosterowane, ciśnieniowe oraz mechaniczne (sterowane ręcznie).
Podczas naszej wizyty w mieszkaniu wykonujemy oględziny w celu zaproponowania najlepszego rodzaju nawiewnika.

Przyjeżdżając do klienta mamy zawsze wszystkie rodzaje nawiewników, co pozwala na podjęcie decyzji bezpośrednio przed montażem.

 

3. Czy w budownictwie wielorodzinnym powinno się stosować nawiewniki okienne ?

Można je stosować zarówno w domach jednorodzinnych jak i w budownictwie wielorodzinnym. Przez cały rok świeże powietrze
wpływa do pomieszczenia, w zimie zabezpieczają przed nadmiernym wychłodzeniem, dbając o niskie rachunki za ogrzewanie mieszkań.

 

 

4. Jakie są zalety stosowania nawiewników okiennych ?

  • czyste, świeże powietrze pozbawione pleśni. W nieoczyszczanym, niewymienialnym powietrzu mogą rozwijać się bakterie, wirusy i inne zarazki chorobotwórcze, które działają bezpośrednio szkodliwie na organizm ludzki.
  • komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu” (jak przy uchylonych oknach)
  • brak nadmiernego schładzania pomieszczenia a więc oszczędności energii cieplnej. Mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu
  • brak podwyższonej wilgotności powietrza – w efekcie brak pleśni i grzyba
  • trwała i automatyczna wymiana powietrza
  • oszczędności wynikające z prawidłowej eksploatacji mieszkania / domu.
  • bezpieczeństwo w przypadku wyjazdów, np. na wakacje, ferie nie istnieje potrzeba rozszczelniania okien, co utrudnia otwarcie, okien przez osoby “nieproszone".
  • brak zjawiska ciągu zwrotnego (z przewodu wywiewnego), które spowodowane jest z reguły brakiem doprowadzenia powietrza do pomieszczeń. Gdy nie dostarczymy świeżego powietrza, np. za pomocą nawiewników, przewody wentylacyjne nie będą w stanie usuwać zużytego. W wyniku tego, jeden (lub więcej) z przewodów wywiewnych, staje się przewodem nawiewnym.

5. Czy można używać nawiewników kiedy jest zimno?

Nawiewniki mogą być używane w każdych warunkach, kiedy jest ciepło oraz kiedy jest zimno. W naszym klimacie nawiewniki są szczególnie przydatne w czasie kiedy ogrzewamy pomieszczenia i kiedy powinniśmy ograniczyć otwieranie okien. Pozwalaj one wprowadzić do pomieszczenia w sposób "nie zauważalny" strumienie nawet bardzo zimnego powietrza. Wymiana powietrza jest kontrolowana, może być regulowana automatycznie, gwarantując maksymalną oszczędność energii cieplnej i pieniędzy.

 

6. Dlaczego czasami dmucha zimne powietrze z kratek wentylacyjnych?

Zjawisko to najczęściej występuje w mieszkaniach z niedostatecznym nawiewem powietrza wyposażonych w co najmniej dwa kanały kominowe. Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale dymowym oraz (wobec braku nawiewu) gwałtowny spadek ciśnienia w pomieszczeniach. Następuje "zasysanie" powietrza najłatwiejszą drogą - kanałem wentylacyjnym. Kanał ten ulega ochłodzeniu pogłębiając efekt "dmuchania" z kratki wentylacyjnej. Konieczne jest rozszczelnienie okien przy pomocy np. zamontowania nawiewników powietrza. Odwrócenie ciągu wentylacyjnego jest zjawiskiem nie tylko uciążliwym ale i niebezpiecznym. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa wylotów kanałów (dymowego i wentylacyjnego) istnieje niebezpieczeństwo zasysania spalin kanałem wentylacyjnym. Ponadto występuje drastyczne obniżenie temperatury w pomieszczeniach gdzie "dmucha" z kratki. Najczęstsza reakcja mieszkańców polega wtedy na zatkaniu kratek, czyli pozbawieniu wentylacji pomieszczeń gdzie następuje spalanie. Tu pojawia się groźba zatrucia lub nawet zgaszenia płomienia.

 

7. Dlaczego, chcąc przewietrzyć po prostu nie otworzyć okna?

Uchylone okno, nawet małych rozmiarów może dać powierzchnię przelotu ponad 10 razy większą niż wielkość otworu który jest wymagany podczas stosowania nawiewników okiennych. Konsekwencja jest prosta - tracimy dużo ciepła i pieniędzy nie wspominając o nieprzyjemnych przeciągach, możliwości zalania mieszkania przez deszcz oraz hałasie z zewnątrz. Podczas otwierania lub uchylania okna w pomieszczeniach wyposażonych w zawory termostatyczne zakłócamy ich działanie powodując zwiększenie przepływu przez grzejniki. Oszczędność i bezpieczeństwo zapewnia nawiewnik okienny ponieważ prawidłowe wietrzenie odbywa się tu w sposób kontrolowany przy całkowicie zamkniętym oknie !!!

 

8. Dlaczego nawiewniki są lepsze od tzw. mikrowentylacji czy wycinania uszczelek?

Mikrowentylacja - stopień wentylacji jest nieznany, niepowtarzalny, niekontrolowany, istotnie zależy od dokładności montażu okna oraz od trwałości uszczelki, czasem jest zbyt duży, czasem zdecydowanie za mały. Jeśli jest wentylacja, to działa ona tak jak w oknie bez uszczelek - zależy od warunków zewnętrznych (wiatr, zimno), zimne powietrze wpływa do części obwodu skrzydła okna dając wyczuwalne zimne strumienie,
Wycinanie uszczelek - można powiedzieć, że nie po to zastosowano uszczelki w nowoczesnych oknach aby je potem wycinać. Rozwiązanie to zostało wymuszone na producentach okien w Polsce przez tzw. procedurę aprobacyjną i traktowane jest jako zastępcze, dalekie od nowoczesności i bez możliwości sterowania kontrolowanego.

 

9. Czy nawiewniki są drogie w eksploatacji?

Nawiewniki powietrza są urządzeniami działającymi samoczynnie bez konieczności dodatkowego zasilania. Ich eksploatacja nic nie kosztuje.

 

10. W której części okna nawiewnik powinien być montowany ?

Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika
i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. Po ogrzaniu, nawiewane powietrze opada w postaci tafli, miesza się
z powietrzem wewnętrznym tworząc zdrowy i przyjazny mikroklimat w pomieszczeniu. Zużyte powietrze jest wyciągane na zewnątrz kratką wentylacyjną (np. w kuchni czy łazience). W przypadku okien plastikowych szczeliny wentylacyjne wykonuje się na powierzchniach przylgowych skrzydła i ościeżnicy, dzięki czemu nie jest naruszone metalowe wzmocnienie tych profili. Natomiast w oknach drewnianych i aluminiowych szczeliny wycinane są w profilu skrzydła okiennego.

 

11. Z jakich części składa się nawiewnik okienny ?

Wszystkie nawiewniki składają się z dwóch paneli - zewnętrznego okapnika, który chroni przed przedostawaniem się wody opadowej, owadów, a także może odpowiadać za własności akustyczne, oraz wewęnętrznego, z mechanizmem sterowania ilości doprowadzonego powietrza i ukierunkowaniem nawiewu. Po wycięciu szczelin w profilach okiennych obie części nawiewnika przykręcane są wkrętami do skrzydła.

 

12. Dlaczego mam w mieszkaniu często zaparowane okna ?

Para wodna powstająca w procesie spalania gazu jak i podczas prania, suszenia, gotowania czy podlewania roślin, koniecznie musi być usuwana na zewnątrz. W przeciwnym razie zawartość wilgoci w powietrzu ulega zwiększeniu, co powoduje m.in. kondensację pary wodnej i wydzielanie się skroplin na powierzchni szyb. W efekcie nastąpić może rozwój pleśni, która potrafi poważnie uszkodzić konstrukcję budynku i zniszczyć wyposażenie domu. Następstwem braku prawidłowej wentylacji pomieszczeń jest równie nieprzyjemny zapach. Niedobór świeżego powietrza w mieszkaniu można jednak łatwo zniwelować montując w oknach nawiewniki.
Prawidłowa wentylacja domu czy mieszkania jest niezbędna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Wietrzenie zmniejsza bowiem stężenie zanieczyszczeń organicznych oraz chorobotwórczych bakterii i wirusów unoszących się w pomieszczeniach, przyspieszając proces oczyszczania organizmu. Z drugiej strony prawidłowa wentylacja powoduje zwiększenie ilości tlenu w powietrzu. Dzięki temu sprawniej działa układ odpornościowy człowieka, a dotleniony organizm staje się mniej podatny na choroby i zakażenia.

 

13. W mieszkaniu pojawił się ciemny nalot w okolicach nadproży okien, na spoinach glazury, w dolnej części ściany, oraz jest wyczuwalny nieprzyjemny zapach ?

Przyczyna w/w objawów jest prawdopodobnie pojawienie się grzybów pleśniowych w obiekcie. Pleśnie żywią się substancjami mineralnymi, których w nich nie brakuje. Niszczą tynki, powodując ich przebarwienia, spękanie i odspajanie się. Atakują spoiny w ścianach murowanych, są przyczyną łuszczenia się farb i tapet. Przebywanie w zagrzybionym pomieszczeniu może powodować bóle głowy, senność, nudności.
Należy pamiętać, i nie wolno usuwać grzybów przed wcześniejszym ich unieszkodliwieniem środkiem grzybobójczym, gdy jest to
niebezpieczne dla naszego organizmu. Jeżeli ściana w mieszkaniu została zaatakowana przez grzyba pleśniowego, to znaczy, że w pomieszczeniu jest zbyt wysoka wilgotność. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić po zabiegu usunięcia grzyba jest zwiększenie wentylacji (np. montaż nawiewników okiennych). Bez tego, grzyb wyjdzie nam ponownie i to bez względu na to jak mocny środek grzybobójczy i grzybochronny zastosowaliśmy. Zapraszamy do oglądania zdjęć wykonanych w obiektach w trakcie montażu nawiewników okiennych gdy ściany zostały zaatakowane przez grzyby pleśniowe

 

14. Jeśli w pokoju jest kilka okien, to czy nawiewniki montujemy osobno dla każdego okna, czy jeden w pomieszczeniu ?

Jeżeli powierzchnia pokoju nie przekracza 25 m2 wystarczy jeden nawiewnik, bez względu na ilość okien. Sugerujemy by minimalna ilość nawiewników wynosiła min. 1 sztuka w każdym pokoju. Według obowiązujących przepisów, minimalny strumień powietrza doprowadzonego do pomieszczeń jest uzależniony od ilości osób zamieszkujących w danym pomieszczeniu i wynosi 20m3/h na osobę.
Polska norma określa ilość powietrza, które musi by usunięte (zamienione) dla poszczególnych pomieszczeń.

 

15. Obawiam się, że zamontowany nawiewnik okienny będzie powodował większy hałas przejeżdżających pojazdów ?

W naszej ofercie posiadamy nawiewniki, które posiadają izolację akustyczną pozwalając ograniczyć uciążliwości związane z hałasem dobiegającym z zewnątrz.

 

16. Jak powinny być zamontowane nawiewniki?

Nawiewniki okienne powinny być montowane w górnych, poziomych ramach ocieżnic i skrzydeł (przylgach), po wykonaniu w elemencie okna otworu (kanału przelotowego).
Otwór należy wykonać frezem tarczowym lub palcowym.
Montażem nawiewnika powinien zajmować się odpowiednio przeszkolony pracownik, korzystając z profesjonalnego sprzętu.

 

17. Jesteśmy dystrybutorem oraz autoryzowaną grupą montażową firmy VENTEC  oraz  BROOKCENT.


ventec logo          certyfikat brookvent        certyfikat ventec